www.slovenskaskola.be

SLOVENSKÁ ŠKOLA
V BRUSELI

SLOVENSKÁ ŠKOLA
V BRUSELI

Miesto pre učenie, hru a priateľstvá

Miesto pre učenie, hru a priateľstvá

ZISTIŤ VIAC

O nás

Slovenská škola v Bruseli začína svoj šiesty školský rok. Sme skupina učiteľov žijúcich v Belgicku, ktorí vo svojom voľnom čase učia deti slovenský jazyk a kultúru.

V školskom roku 2023/2024 Vám ponúkame:

Trieda škôlkarov
od troch rokov

Hry, tematické učenie, rôzne tvorivé aktivity, spievanie, divadielko i zábava vonku.

Prihláška

Triedy pre 1. až 4. ročník základnej školy

Výučba slovenského jazyka podľa osnov a príprava detí na komisionálne skúšky v kmeňových školách na Slovensku.

Prihláška

Komunikatívna trieda pre deti

Učenie detí s veľmi slabou úrovňou slovenčiny formou aktivít, hier a zaujímavých tém.

Prihláška

Praktické informácie

Nájdete nás v škole Mater Dei vo Woluwe-Saint-Pierre, kde si prenajímame triedy pre naše vyučovanie.

Adresa školy

Lycée Mater Dei
Avenue de l’Aviation, 72
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Bruxelles

Navigovať

Vyučovanie pre všetky ročníky prebieha v sobotu, dva krát za mesiac, vždy od 10:00h do 12:00h. Deti si na vyučovanie nosia zdravý olovrant, fľašu s vodou a písacie potreby. Pre nových žiakov ponúkame možnosť skúšobnej/ ukážkovej hodiny, ktorú si môžete dohodnúť mailom alebo telefonicky.

Dátumy vyučovania

Vyučovanie prebieha od 10:00h do 12:00h.
V prvom polroku školského roka 2023/2024 sa stretneme v tieto soboty:

30. 09. 2023
07. 10. 2023
21. 10. 2023
11. 11. 2023
25. 11. 2023
09. 12. 2023
16. 12. 2023
13. 01. 2024
27. 01. 2024

Kontakt

Mgr. Dominika Brozová

+32 497 60 82 81

slovenskaskola.be@gmail.com